Tehniline konsultant

Tehnilise konsultandi teenust pakume korteriühistutele, kes soovivad elamut renoveerida SA KredExi toetusega.
Tehniline konsultant nõustab korteriühistut projekteerimis- ja ehitustööde eelarvete koostamisel, projekteerimise ja ehitamise hangete läbiviimisel, ajagraafikute nõustamine jm vajalike protsesside läbiviimisel ehk tehnilise konsultandi põhiülesanne on nõustada korteriühistut erinevates rekonstrueerimisega seotud küsimustes ennekõike enne rekonstrueerimise algust, kuid seda ka hilisemas protsessis. Samas, millise sisuga teenust, ja millises mahus, tehniliselt konsultandilt tellida, on korteriühistu enda otsustada. Korteriühistutel soovitame alati mõelda, et vähim ei pruugi olla alati parim.
Täpsemalt saab lugeda Sihtasutuse KredEx kodulehelt, vt SIIT.
Ettevõte omab juba 2009.a-st kogemusi SA KredExi majadega:
  • Tehnilise konsultandi teenusena oleme nõustanud üle 40-ne korteriühistu
  • Meie valvsa pilgu all on rekonstrueeritud üle 50 korterelamu - lisaks korteriühistud, kes pole kasutanud SA Kredexi toetust
Klientide tagasisidet saab lugeda SIIT 

Lepi kohtumine kokku!