Tegevusload

Tegevuslubade registreeringud:
Reg nr
Tegevusala                         
Viide
 
 
 
EEO002052   
Omanikujärelevalve
Vaata
EEK000818
Ehitiste ekspertiisid
Vaata
E 495/2010
Muinsuskaitseliste objektide järelevalve ja eritingimuste koostamine
Vaata
 
UNESCO ajaloomälestise ja maailmapärandi konserveerimise ja restaureerimise järelevalve
Vaata
EPE000693
Ehitusprojektide ekspertiisid
Vaata
TEL001935
Elektritööd ja omanikujärelevalve
Vaata
EEH004192
Üldehitus ja fassaaditööd
Vaata
EEP002173
Konstruktsioonide ja arhitektuurse osa projekteerimine
Vaata
 
Konserveerimine, restaureerimine, insenertehniline projekteerimine, eritingimuste ja tegevuskavade koostamine, allveearheoloogiline uuring
Vaata
 
 
 
 

 

Lepi kohtumine kokku!