Omanikujärelevalve

Omanikujärelevalve teostaja esindab Tellija huve. Omanikujärelevalve eesmärgiks on tagada ehitustööde kulgemine vastavalt projektile, ehituslike normide järgimine ning ehituse kvaliteedi tagamine nõuetekohaselt. Sealhulgas kindlustada ehitusplatsi ohutus ja korrashoid. Kontrollida ehitusmaterjalide, toodete ja paigaldatud seadmete vastavust ehitusprojektile ning kvaliteedinõuetele. Tagamaks parimaid tulemusi, rakendame ehitusprotsessi käigus eriosade insenere. Omanikujärelevalve õigused ja kohustused on sätestatud ehitusseaduses ja valitsuse määruses „Ehituse omanikujärelevalve kord“.
Nõuanded
Mõned nõuanded ja soovitused, millel võiks peatuda enne ehituse planeerimist:
  • Ehitusprojekti pealt ei tohiks kokku hoida, sest hea ja tugev projekt on kvaliteetse lõpptulemuse alus. Projekt peab olema võimalikult detailne ja ehitajale üheselt arusaadav -  see välistab võimaluse ehitajal tõlgendada mõningaid töid lisatöödena, seega hoiab Klient raha kokku.
  • Omanikujärelevalve tuleks protsessi kaasata juba projekteerimise faasis. Terviklikum ülevaade valmivast ehitisest aitab oluliselt kaasa parema lõpptulemuse saavutamisele.
  • Kui olete palganud omanikujärelevalve, siis ei tohiks seda ära unustada ehitajaga lepingu sõlmimisel. Omanikujärelevalvele peaks jääma õigus Teie huve kaitsta.
  • Ehitaja valimisel kontrollige võimalikult palju ehitaja tausta, tema seniseid tegemisi, klientide rahulolu jne. Alustage tegevusloa olemasolu kontrollist, mida saab teha MTR-s (Majandustegevuse register).
  • Ehitajaga sõlmitud leping peab olema võimalikult detailne. Lepingu lisadeks peaksid olema nii projekt kui ka hinnakalkulatsioon. Soovitav on kasutada ühte ja võimekat töövõtjat, kes tarnib ja paigaldab kõik vajalikud seadmed. Nii väldite hilisemaid garantiiperioodiaegseid vaidluseid teemadel, et kas oli toote või paigalduse viga. Kui otsustate siiski kasutada mitut töövõtjat, siis peab leping määratlema täpse piiri, kust üks lõpetab ja järgmine alustab. Oluline on ka see, et tööfrondi üleminek ühelt töövõtjalt teisele saaks kinnitatud vastava aktiga.

Lepi kohtumine kokku!