Näiteid ebaõnnestumistest

Pildigaleriist leiate erinevaid näiteid mis võib objektil valesti minna. Pahatihti ilmnevad vead alles teatud aja möödudes. Praktikas esineb tihti olukordi kus tellija ei ole alguses oma soovidest täiesti teadlik, st need võivad selguda alles tööde käigus. Tööde teostaja lähtub aga esialgset pakkumist tehes tellija soovidest. Lõpptulemusena tekib olukord kus esimene osapool ei ole tulemusega rahul ning pakkuja keeldub pretensioone rahuldamast, kuna tema on lepingu järgi oma kohustused täitnud.

Eeltoodud näite põhjal peaks pakkuja oma kompetentsi põhjal tellijat teavitama, et tema soovide kohaselt ei pruugi töö lõpptulemus olla kvaliteetne. Pildigaleriist leiate mitmeid pilte valminud hoonetest, kus tekkis olukord - pakkuja ei juhtinud tähelepanu ja tellija ei osanud küsida.

Rõhutame, et hoone rekonstrueerimise ja/või ehituse käigus tuleb panna rõhku eelkõige kvaliteetsele materjalile ja töö teostamisele tervikuna. Galerii eesmärk on potentsiaalsele tellijale välja tuua erinevad stsenaariumid ja kitsaskohad.

Pildid leiate vasakul asuvas menüüjaotuses 'Galerii' märksõna alt.

 

Lepi kohtumine kokku!