Näiteid ebaõnnestumistest

Aastate jooksul on saanud teha pilte erinevatest ehitusobjektidest, mis on jäänud silma avalikus ruumis või on mõni klient pöördunud ehituse käigus meie poole, kui on tekkinud kahtlused, et kõik pole päris õige.

Pildigaleriist leiate erinevaid näiteid mis võib objektil valesti minna. Pahatihti ilmnevad vead alles teatud aja möödudes. 

Eeltoodud näite põhjal peaks pakkuja oma kompetentsi põhjal tellijat teavitama, et tema soovide kohaselt ei pruugi töö lõpptulemus olla kvaliteetne. Pildigaleriist leiate mitmeid pilte valminud hoonetest, kus tekkis olukord - pakkuja ei juhtinud tähelepanu ja tellija ei osanud küsida.

Rõhutame, et hoone rekonstrueerimise ja/või ehituse käigus tuleb panna rõhku eelkõige kvaliteetsele materjalile ja töö teostamisele tervikuna. Galerii eesmärk on potentsiaalsele tellijale välja tuua erinevad stsenaariumid ja kitsaskohad.

Pildid leiate vasakul asuvas menüüjaotuses 'Galerii' märksõna alt.

 

Lepi kohtumine kokku!