Ehitusjuhtimine

Projektijuhtimise teenus nii uusehitistel kui ka renoveeritavatel objektidel.
Ehitamise käigus ilmneb sageli probleeme, mille lahendamiseks Kliendil on otstarbekas kaasata vastava eriala spetsialist. Ehitusalane konsultatsioon hõlmab endas Kliendi soovide ja vajaduste selgitamist läbi optimaalsete lahenduste:
  • Anname hinnangu tehtud töödele 
  • Leiame vastused erinevatele küsimustele ehitusvaldkonnas.
Tellija sooviks eelkõige on kvaliteetne ja tähtajaks valmiv ehitis. Meie kogemuste põhjal jõutakse parima lõpptulemuseni läbi ühtse ehitusprotsessi juhtimise algusest lõpuni:
  • Selgitame välja Tellija eesmärgid ja vajadused
  • Koostame ja korraldame projekti lähteülesanded projekteerimiseks,
  • Koostame pakkumuse dokumendid
  • Viime läbi pakkumused ehitustöövõtja valimiseks
  • Koordineerime kogu ehitusperioodi kasutusloa hankimiseni ja garantiiperioodi lõpuni.
Projektijuhtimise teenus tagab Kliendile soovitud tulemi saavutamise minimaalse ajakuluga ning Klient saab ise pühenduda oma isiklikele tegevustele.

 

 

Lepi kohtumine kokku!