Ehitamine

Meie poolt teostatavad ehitustööd:
  • Fassaaditööd (soojustamine, viimistlemine, renoveermine, jne)
  • Vihmaveesüsteemide ja aknaplekkide tarne ja paigaldus
  • Rõdude renoveermine ja kortermajade trepikodade remont (käsipuud, käsipuude valmistamine, paigaldus, jne)
  • Vundamenditööd (hüdroisolatsioonid, soojustamine, viimistlemine, jne)
  • Katusetööd (ehitus, soojustamine, jne)
  • Sisetööd (ehitus-, remondi ja viimistlustööd
    Soovitame kõikidele ehitustega seotud Tellijatele, mitte kokku hoida seal, kus kokkuhoid võib ohustada kvaliteeti. Korralik projekt, järelevalve ning usaldusväärne ehitusettevõte tagavad kliendi ootustele vastava tulemuse ja hoone aastatepikkuse probleemideta kasutuse.
    Kogemused näitavad, et mõneprotsendilised kokkuhoiud ehitusmaksumusest projekteerimise, järelevalve või ebapädeva tööjõu kasutamise arvelt tuleb hiljem mitmekordselt parandustööde käigus kinni maksta.
  

Lepi kohtumine kokku!